Upisi

DJEČJI VRTIĆ ZVONO

Klake 4

10290 Zaprešić

KLASA: 601-02/21-03/01

URBROJ: 238/33-137-21-02

Zaprešić, svibanj 2021.

 

Temeljem članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 3. Pravilnika o postupku i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Zvono, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvono objavljuje

O G L A S

 ZA UPIS DJECE U PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA ZVONO ZA PEDAGOŠKU 

 2021./2022. GODINU

 

        Ustanova Dječji vrtić Zvono upisuje djecu u redovni 10-satni program predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi s verificiranim programom učenja engleskog jezika u vremenskom periodu od 21.05.2021. godine do zaključno 21.06.2021. godine.

        Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika i može se preuzeti u uredu Dječjeg vrtića Zvono, Klake 4, Zaprešić, svakim radnim danom od 07:00 do 17:00 sati ili na web stranici vrtića www.vrtic-zvono.org

        Uz popunjeni zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu (Zahtjev za upis) te popunjen obrazac s podacima o djetetu.

        U upisnom roku neće se razmatrati zahtjevi koji ne ispunjavaju uvjet starosne dobi djeteta za upis – koja do 31.8.2021. ne navršavaju 2,5 godine starosti.

        Zahtjevi zaprimljeni nakon roka kao i nepotpuni zahtjevi i zahtjevi za dijete (djecu) koja do 31.08.2021. nemaju navršenih 2,5 godine života ostat će u vrtićkoj evidenciji za razmatranje ukoliko se oslobodi mjesto u vrtiću tijekom pedagoške godine.

        Razgovor članova stručnog tima s roditeljima-starateljima i djetetom (djecom) prijavljenim za vrtićki program biti će obavljeni naknadno, u terminu koji će biti individualno dogovoren.

        Odluka o upisima biti će objavljena na oglasnim pločama vrtića u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva.

        Sve obavijesti te dodatna pojašnjenja mogu se dobiti na telefon: 01/ 3315-517 i 092/ 3170-120, svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Ruth Tešić

DOKUMENTACIJA:

OGLAS ZA UPIS

ZAHTJEV ZA UPIS

PRAVILNIK O UPISU