top of page

Upisi

DJEČJI VRTIĆ ZVONO
Klake 4
10290 Zaprešić
KLASA: 601-02/22-03/01
URBROJ: 238/33-137-22-01

Zaprešić, travanj 2023.

 

Temeljem članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,
107/07 i 94/13, 98/19, 57/22) i čl. 9. Pravilnika o postupku i mjerilima upisa djece u Dječji
vrtić Zvono, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvono objavljuje

O G L A S

za upis djece u program DJEČJEG VRTIĆA ZVONO za pedagošku godinu

2023./2024. godinu

        Ustanova Dječji vrtić Zvono primat će predbilježbe za upis djece u redovni 10-satni program
predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi s verificiranim programom
učenja engleskog jezika u vremenskom periodu od 02.05.2023. godine do zaključno
31.05.2023. godine
.
        Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama
Pravilnika i može se preuzeti u uredu Dječjeg vrtića Zvono, Klake 4, Zaprešić, svakim radnim
danom od 08:00 do 15:00 sati.
        Uz popunjeni zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u
upisanom obrascu te popunjen obrazac s podacima o djetetu.
        U upisnom roku neće se razmatrati zahtjevi koji ne ispunjavaju uvjet starosne dobi djeteta za
upis – koja do 31.8.2023. ne navršavaju 2 i pol godine života.
        Zahtjevi zaprimljeni nakon roka kao i nepotpuni zahtjevi i zahtjevi za dijete (djecu) koja do
31.08.2023. nemaju navršenih 2 i pol godine života ostat će u vrtićkoj evidenciji za
razmatranje ukoliko se oslobodi mjesto u vrtiću tijekom pedagoške godine.
        Razgovor članova stručnog tima s roditeljima-starateljima i djetetom (djecom) prijavljenim
za vrtićki program biti će obavljeni naknadno, u terminu koji će biti individualno dogovoren.
        Odluka o upisima biti će objavljena na oglasnim pločama vrtića u roku od 30 dana od isteka
roka za podnošenje zahtjeva.
        Sve obavijesti te dodatna pojašnjenja mogu se dobiti na telefon: 01/ 3315-517 i 092/ 3170-
120, svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA ZA UPIS

 

Carmen Vugrin, pedagoginja DV Zvono

DOKUMENTACIJA:

OGLAS ZA UPIS

ZAHTJEV ZA UPIS

PRAVILNIK O UPISU

PLAN UPISA

bottom of page