top of page

Upisi

DJEČJI VRTIĆ ZVONO
Klake 4
10290 Zaprešić
KLASA: 601-02/22-03/01
URBROJ: 238/33-137-22-01
Zaprešić, 22. travanj 2022.


Temeljem članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 3. Pravilnika o postupku i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Zvono, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvono objavljuje

O G L A S

ZA UPIS DJECE U PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA ZVONO
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

        Ustanova Dječji vrtić Zvono upisuje djecu u redovni 10-satni program predškolskog odgoja i
obrazovanja djece rane i predškolske dobi s verificiranim programom učenja engleskog jezika
u vremenskom periodu od 25.04.2022. godine do zaključno 06.05.2022. godine.
        Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama
Pravilnika i može se preuzeti u uredu Dječjeg vrtića Zvono, Klake 4, Zaprešić, svakim radnim
danom od 7 do 17 sati ili na web stranici vrtića www.vrtic-zvono.org.
        Uz popunjeni zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u
upisnom obrascu (Zahtjev za upis) te popunjen obrazac s podacima o djetetu.
        U upisnom roku neće se razmatrati zahtjevi koji ne ispunjavaju uvjet starosne dobi djeteta za
upis – koja do 31.8.2022. ne navršavaju 2,5 godine starosti.
        Zahtjevi zaprimljeni nakon roka kao i nepotpuni zahtjevi i zahtjevi za dijete (djecu) koja do
31.08.2022. nemaju navršenih 2,5 godine života ostat će u vrtićkoj evidenciji za razmatranje
ukoliko se oslobodi mjesto u vrtiću tijekom pedagoške godine.
        Razgovor članova stručnog tima s roditeljima-starateljima i djetetom (djecom) prijavljenim za
vrtićki program biti će obavljeni naknadno, u terminu koji će biti individualno dogovoren.
        Odluka o upisima bit će objavljena na oglasnim pločama vrtića u roku od 30 dana od isteka
roka za podnošenje zahtjeva.
        Sve obavijesti te dodatna pojašnjenja mogu se dobiti na mailom na info@vrtic-zvono.org ili
na telefon: 01/3315-517 ili 092/3170-120, svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

 

Ruth Tešić

DOKUMENTACIJA:

OGLAS ZA UPIS

ZAHTJEV ZA UPIS

PRAVILNIK O UPISU

bottom of page